Існує думка, що твір набуває суспільного визнання, коли він несе в собі вічні цінності», щось актуальне для всіх часів, закликає читача замислитися над будь-якими загальнолюдськими проблемами. Класика залишається в історії і протиставляється творам-одноденкам, які з часом забуваються. Виникненню масової культури сприяв розвиток засобів масової комунікації – газет, популярних часописів, радіо, грамзапису, кінематографу, телебачення, магнітної і відеомагнітного запису. Завдяки цим засобам на ринок хлинули численні бойовики, «мильні опери» і бестселери.

Воно формує «обличчя», вигляд, психологію даного соціуму в цілому. Будь-яке суспільство вимагає від своїх членів оволодіння деяким мінімумом знань, навичок, ціннісних суджень і нормативних уявлень общесоциального характеру. З оточенням і пов’язаних з ними переживань в упорядкований соціально значимий досвід. Через різноманітні і неоднорідні конвенционально (договірним чином) встановлені коди йде процес фільтрації сприйняття індивідами навколишнього їх реальності та її диференціації.

елітарна культура – це культура, яка створюється

Саме звідси бере свій початок «міріскусніческую» декадентська претензія на позакласовим і надкласовість своєї ідеологічної позиції. Ніцше були резюмовано в елітарній культурологічної концепції X. У 1925 році виходить у світ найвідоміше твір іспанського філософа, що отримало назву «дегуманізація мистецтва», присвячене проблемам відмінності старого і нового мистецтва. https://www.03244.com.ua/list/410110 Основна відмінність нового мистецтва від старого – за Ортегою – полягає в тому, що воно звернене до еліти суспільства, а не до його маси. Тому зовсім не обов’язково мусить бути популярним, тобто воно не повинно бути загальнозрозумілою, загальнолюдським. Радіти чи співчувати людським долям, – пише Ортега, – є щось дуже відмінне від достовірно художньої насолоди».

Що таке елітарна і масова культури

В їхній заяві зазначається, що команда “проникла в мережу оператора і міцно закріпилася там”. Окрім цього вони заявили, що зруйнували внутрішню мережеву інфраструктуру компанії і начебто викрали особисті дані клієнтів Київстару, включаючи ПІБ, паспортні дані та адреси. Щодо початків масової культури в культурології існує ряд точок зору.

Форми духовної культури

Масова культура в результаті протиставлялася елітарної і розглядалася як псевдокультура. Масова культура може бути міжнародною та національною. Як правило, вона має меншу художню цінність, ніж елітарна чи народна. Але на відміну від елітарної масова культура має більшу аудиторію, а в порівнянні з народною – вона завжди авторська. Вона покликана задовольняти нагальні запити людей, реагує на будь-яку нову подію і прагне її відобразити. Розвиток телебачення спричинив формування нової психологічної структури естетичного сприйняття творів кіномистецтва.

До такого типу мистецтва належать казки, билини, міфи. Елітарна або висока культурадовгі роки залишається недоступною розуміння більшості людей. Вона створюється та споживається вузьким колом людей. Більшість людей навіть не здогадуються про існування такої форми культури, не знайомі з її визначенням. Класифікувати форми культури також можна за рівнем майстерності й носіями і творцями відповідної культури. Виділяють елітарну, народну та масову культури.

SHARE THE POST

Share on facebook
Facebook